Cevipe Grup Cooperatiu instal.la plaques fotovoltaiques a la seva Planta de Sant Sadurní

30 de juny de 2021. El Grup Cooperatiu Cevipe ha fet una aposta clara i decidida per l’economia circular per tal de reduir l’emissió de CO2 i la petjada de carboni en el seu procés d’elaboració de vins i convertir-se en una Cooperativa sostenible energèticament. L’economia circular és un model, sistema o estratègia econòmica que crea valor i, en definitiva, prosperitat, allargant la vida útil dels productes i traslladant els residus del final de la cadena de producció al principi. Així doncs, com que els recursos es fan servir més d’una vegada, s’utilitzen de manera més eficient.

Amb aquest objectiu, Cevipe Grup Cooperatiu posat en marxa la instal.lació de plaques fotovoltaiques a la Planta de Sant Sadurní amb una capacitat de producció energètica de fins a 50 kW.

Aquesta instal.lació se suma a la que ja fa més d’un any que va entrar en funcionament a la Planta de Cevipe de l’Arboç que té una capacitat energètica de fins a 100kW de potència.

A més, abans de la verema, entrarà en funcionament una tercera instal.lació a la Planta del grup a Bellvei, també de 50kW per fer front a les necessitats energètiques durant i després de la verema.

Tota l’energia produïda serà per a l’autoconsum de les plantes. En total el sumatori de les instal.lacions fotovoltàiques de les tres plantes de Cevipe serà d’un total de 200 kW representant entre un 30 i un 35% del consum energètic total anual.