Cevipe Grup Cooperatiu obté la certificació com a entitat adherida a l’Acord sobre el Codi de Bones Pràctiques Comercials al llarg de la Cadena Alimentària a Catalunya (CBPC)

Aquesta adhesió comporta comprometre’s en la millora de les bones pràctiques comercials, com la transparència, promoure els productes de qualitat i de proximitat.

Després d’uns mesos preparant-se, Cevipe Grup Cooperatiu, empresa cooperativa de segon grau ha rebut l’Addenda d’adhesió a l’Acord de Bones Pràctiques Comercials que promou el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Aquest acord té com a objectiu augmentar l’agilitat i la seguretat en les transaccions comercials i millorar-ne l’eficiència. A més també pretén millorar la informació que reben els consumidors, la traçabilitat i la seguretat alimentària, així com la sostenibilitat i el benestar animal.

Cal destacar que CEVIPE, ha superat la puntuació global mitjana de les empreses adherides. L’adhesió al Codi Bones Pràctiques Comercials comporta una sèrie d’obligacions que es resumeixen en 5 punts:

-Millora de les pràctiques comercials

-Millora de la percepció del consumidor

-Millora de la comercialització, creixement i orientació del mercat

-Millora de l’eficiència i desenvolupament tecnològic

-Aplicació, interpretació i seguiment de l’Acord.

Cevipe recentment també s’ha inscrit al llistat d’empreses adherides al decàleg de sostenibilitat com a empresa agroalimentària sostenible. Aquest Decàleg de Sostenibilitat integral de la indústria alimentària està formulat sobre la base de 10 principis bàsics de sostenibilitat integral, al qual poden adherir-se de forma voluntària totes aquelles indústries que hagin complimentat en la seva totalitat el qüestionari avançat eSIAB i que es vulguin comprometre amb la millora contínua del seu nivell de sostenibilitat.

A més, Cevipe també compta amb els certificats ISO 9001 i ISO 22000.