Cevipe Grup Cooperatiu renova el certificat e-SIAB com a empresa adherida al decàleg de sostenibilitat

Dilluns 22 de novembre de 2021. CEVIPE Grup Cooperatiu ha renovat amb èxit el certificat e-SIAB com a empresa adherida al decàleg de sostenibilitat com a empresa agroalimentària sostenible.

 

Aquest Decàleg de Sostenibilitat integral de la indústria alimentària està formulat sobre la base de 10 principis bàsics de sostenibilitat integral, que valoren tres eixos fonamentals de la economia circular: dimensió social, dimensió ambiental i dimensió econòmica, al qual poden adherir-se de forma voluntària totes aquelles cooperatives i indústries que hagin complimentat en la seva totalitat el qüestionari avançat e-SIAB i que es vulguin comprometre amb la millora contínua del seu nivell de sostenibilitat.

 

La sostenibilitat integral és avui ja un requisit per a les empreses de tots els sectors i també, per tant, per a les del sector alimentari. CEVIPE Grup Cooperatiu renova el compromís amb aquest decàleg amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat en els seus tres vessants: econòmica, mediambiental i social.

 

A més, la sostenibilitat és un indicador més de la competitivitat empresarial, especialment per a les cooperatives, ja que en el ADN de les cooperatives porta intrínsec gran part dels aspectes de valoració de forma innata i com conceptes bàsics del cooperativisme. Així ho valoren els consumidors, que donen prioritat a aquelles empreses que vetllen pel desenvolupament conscient i responsable del seu entorn, des del cultiu fins a la comercialització.

 

e-SIAB és una eina que serveix per valorar l’esforç de les indústries i cooperatives agroalimentàries, per millorar, en la mesura de les possibilitats de cadascuna. No es centra tant en l’obtenció de valors absoluts concrets com en els esforços de les empreses per integrar la sostenibilitat en el seus processos. 

 

A més, CEVIPE també compta amb els certificats ISO 9001 i ISO 22000.