Cevipe Grup Cooperatiu renova els certificats de qualitat de la ISO 22000 referent al seu sistema de gestió de la innocuïtat d’aliments amb èxit i la ISO 9001 de certificació de la qualitat.

17 de maig de 2021. El Grup Cooperatiu Cevipe ha renovat amb èxit els certificats ISO 22000 i 9001. Aquests certificats, necessaris per a l’activitat del Grup, acrediten la gestió i la professionalitat en tots els procediments que realitza complint els més exigents estàndards de qualitat.

La Norma ISO 22000 especifica els requisits que ha complir un sistema de gestió per assegurar la innocuïtat dels aliments al llarg de tota la cadena alimentària fins al punt de venda i de consum final.

Amb motiu de la publicació de la nova versió d’ISO 22000, les organitzacions certificades d’acord amb aquesta norma disposen d’un període de 3 anys per adaptar els seus certificats als requisits de la nova versió. Ara Cevipe Grup Cooperatiu ja ha renovat el certificat complint totes les exigències amb els objectius de:

-Reforçar la seguretat alimentària.

-Fomentar la cooperació entre totes les parts involucrades en la cadena alimentària, els governs nacionals i organismes transnacionals.

-Assegurar la protecció del consumidor i enfortir la seva confiança.

-Establir requisits de referència “elements claus” per als sistemes de gestió de la seguretat alimentària.

-Millorar el rendiment dels costos al llarg de la cadena de subministrament alimentària.

La Norma ISO 9001 fa referència a la Gestió de processos per garantir la qualitat del servei. La implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat a qualsevol organització ve motivada per una sèrie de factors tant externs com interns que influiran en major o menor grau a l’hora de definir i aplicar el tipus de Sistema de  Gestió de la Qualitat més adient i que haurà de tenir una sèrie de requisits bàsics i una estructura definida i organitzada. Entre els sistemes de gestió  per a l’assegurament de la qualitat, el sistema amb més acceptació i que han  implantat més empreses a nivell mundial és aquell que es basa en la norma  ISO 9001:2000.

Aquestes certificacions suposa el reconeixement a la labor que fa Cevipe Grup Cooperatiu i l’esforç per esdevenir una Cooperativa de segon grau Referent a Catalunya.