Acreditació d’adhesió al sistema de venda de proximitat

CENTRE VINÍCOLA DEL PENEDÈS amb DNI/NIF/NIE F43070226, amb adreça a Ctra L’Arboç a Banyeres, PK 3,8, codi postal 43720 i municipi ARBOÇ, s’ha adherit al sistema de venda de proximitat que es regula al Decret 24/2013, de 8 de gener, amb la marca AGRO-TAST.

VP_Certificat_F43070226_2020_06_09