PROJECTE PILOT D’INNOVACIÓ DECISION MAKING – METODOLOGIA INTEGRAL I CIRCULAR PER LA PRESA DE DECISIONS COMERCIALS

El passat mes de novembre de 2020 van aprovar la concessió de l’Ajut a la Cooperació per a la Innovació, cofinançada pel fons FEADER i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per a la realització del projecte pilot innovador DECISION MAKING- METODOLOGIA INTEGRAL I CIRCULAR PER LA PRESA DE DECISIONS COMERCIALS en el marc d’un grup operatiu format per les cooperatives CEVIPE Grup Cooperatiu SCCL, Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL, qui lidera el projecte i la FCAC. El centre de recerca per a desenvolupar la part tecnològica és l’ICSO (Internet Computing and Systems Optimization) de la UOC.

S’han iniciat les primeres tasques del projecte què lidera la cooperativa Falset-Marçà i l’objectiu és la creació d’una metodologia que permeti implementar i utilitzar eines i coneixements de “Business intelligence” i Intel·ligència Artificial en l’àmbit comercial de les petites empreses, incloent la dimensió online (e-commerce). Durant els dos anys de projecte es preveu desenvolupar una metodologia mitjançant intel·ligència artificial i l’analítica de dades què permeti  professionalitzar i digitalitzar l’estructura comercial de l’empresa, donant eines, mètode i rigor per tal de minimitzar la subjectivitat en la presa de decisions i aportar el coneixement necessari per tal de poder objectivar una manera de fer altament competitiva. 

Aquest projecte pretén ajudar a les empreses a “passar a l’acció” amb eines que generin coneixement per tal de poder executar accions tàctiques que acabaran influint en els resultats comercials i, alhora, en els resultats empresarials globals.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la Innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020