Cevipe Grup Cooperatiu ha renovat el seu certificat de la ISO 22000 del seu sistema de gestió de la innocuïtat d’aliments amb èxit

La Norma ISO 22000 especifica els requisits que ha complir un sistema de gestió per assegurar la innocuïtat dels aliments al llarg de tota la cadena alimentària fins al punt de venda i de consum final.

Amb motiu de la publicació de la nova versió d’ISO 22000, les organitzacions certificades d’acord amb aquesta norma disposen d’un període de 3 anys per adaptar els seus certificats als requisits de la nova versió. Ara Cevipe Grup Cooperatiu ja ha renovat el certificat complint totes les exigències amb els objectius de:

-Reforçar la seguretat alimentària.

-Fomentar la cooperació entre totes les parts involucrades en la cadena alimentària, els governs nacionals i organismes transnacionals.

-Assegurar la protecció del consumidor i enfortir la seva confiança.

-Establir requisits de referència “elements claus” per als sistemes de gestió de la seguretat alimentària.

-Millorar el rendiment dels costos al llarg de la cadena de subministrament alimentària.

Aquest procés ha durat varis mesos i ha constat d’un seguiment exhaustiu de tots els processos. Aquesta certificació suposa el reconeixement a la labor que fa Cevipe Grup Cooperatiu i l’esforç per esdevenir una Cooperativa de segon grau Referent a Catalunya.