Cevipe participa en un projecte pioner per avançar en una nova metodologia per a la presa de decisions comercials

Cevipe Grup Cooperatiu impulsa aquest projecte que té per objectiu facilitar la presa de decisions i millorar els resultats econòmics cooperatius.

Des de gener de 2019 l’Agrícola Falset Marçà i SC AFALMA, SCCL de Falset juntament amb la cooperativa de segon grau CEVIPE, SCCL i, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya han estat treballant pel plantejament i redacció del projecte “DECISION MAKING: metodologia integral i circular per la presa de decisions comercials”.

Els principals objectius d’aquest projecte són: incrementar les vendes, facilitar la presa de decisions comercials, focalitzar l’esforç empresarial en els punts importants per les cooperatives i, millorar els resultats econòmics de totes les explotacions. Després de treballar-hi amb profunditat aquest mes de setembre les tres entitats han signat un conveni de col·laboració per tal de crear un grup operatiu i així poder avançar en el projecte.

Aquest projecte ha estat finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 segons Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, , i Resolució ARP/1282/2018, de 8 de juny, per la qual es convoquen els corresponents a 2018.