La segona jornada de treball de la V TROBADA DEL FÒRUM MUNDIAL DE COOPERATIVES VITIVINÍCOLES comença amb el projecte de creació d’un ens internacional que controli l’estoc mundial de vi base.

La segona jornada de la V Trobada del Fòrum Mundial ha començat amb una taula de treball amb totes les delegacions participants. Sobre la taula hi han moltes línies de treball. S’ha debatut sobre l’intercanvi d’informació entre les diferents cooperatives, tant informacions públiques com informacions secretes.

Seguint en aquesta mateixa línia, també s’ha consensuat que informació cal fer pública a la pàgina web i que informació ha de romandre només a l’abast dels membres del Fòrum.

En una altra línia de treball també s’ha debatut sobre la importància dels intercanvis de professionals entre les cooperatives per compartir mètodes i generar sinergies i col·laboracions.

Finalment també s’ha parlat de la futura creació d’un ens supranacional que pugui controlar de forma conjunta l’estoc de vi a granel que hi ha al mercat mundial. I d’aquesta manera intentar incidir en l’augment de preu de venda a tercers i que repercuteixi als viticultors.

Durant el matí, els acompanyants de les diferents delegacions han visitat les Bodegues Torres. Posteriorment han anat a visitar la planta de Cevipe Sant Sadurní d’Anoia on s’han unit a la resta d’integrants i han anat a dinar en un restaurant típic del Penedès.

Durant la tarda i demà al matí continuaran les taules de treball. Demà a les 17:00hores es presentaran públicament les conclusions i posteriorment es farà l’acte de clausura de la V Trobada amb la presència de l’Honorable Consellera Meritxell Serret.