Es consolida el Projecte pilot d’innovació “Decision Making – Metodologia integral i circular per a la presa de decisions comercials”

L’objectiu de les Cooperatives és desenvolupar una metodologia mitjançant intel·ligència artificial i l’analítica de dades què permeti  millorar la competitivitat.

Amb la concessió, el passat mes de novembre de 2020, de l’Ajut a la Cooperació per a la Innovació, cofinançada pel fons FEADER i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per a la realització del projecte pilot innovador DECISION MAKING- METODOLOGIA INTEGRAL I CIRCULAR PER LA PRESA DE DECISIONS COMERCIALS en el marc d’un grup operatiu format per les cooperatives Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL, Cevipe Grup Cooperatiu, SCCL i la FCAC. El centre de recerca per a desenvolupar la part tecnològica és l’ICSO (Internet Computing and Systems Optimization) de la UOC.

Ara s’han iniciat les primeres tasques del projecte amb l’objectiu de la creació d’una metodologia que permeti implementar i utilitzar eines i coneixements de “Business intelligence” i Intel·ligència Artificial en l’àmbit comercial de les petites empreses, incloent la dimensió online (e-commerce). Durant els dos anys de projecte es preveu desenvolupar una metodologia mitjançant intel·ligència artificial i l’analítica de dades què permeti  professionalitzar i digitalitzar l’estructura comercial de l’empresa, donant eines, mètode i rigor per tal de minimitzar la subjectivitat en la presa de decisions i aportar el coneixement necessari per tal de poder objectivar una manera de fer altament competitiva. 

Aquest projecte pretén ajudar a les empreses a “passar a l’acció” amb eines que generin coneixement per tal de poder executar accions tàctiques que acabaran influint en els resultats comercials i, alhora, en els resultats empresarials globals. Des de gener de 2019 les dues Cooperatives i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya han estat treballant pel plantejament i redacció del projecte.

Aquest projecte està finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la Innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.